Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti

obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom storitev

elektronskega poslovanja in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne

trgovine.


Pogoji so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov in mednarodnih

kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.
Uporaba spletne trgovine je varna. Z njo upravlja podjetje Gradbena točka d.o.o., kot

ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju »Trgovec«), in sicer v

skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.


Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja, saj vas ti zavezujejo s

trenutkom, ko potrdite oziroma oddate vaše naročilo, kajti šteje se, da ste z vsako

transakcijo, opravljeno preko naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino

splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.


Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Spremembe veljajo od trenutka objave dalje in so za uporabnika zavezujoče.


Z registracijo v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je

enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo

uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.


Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je popolno poslovno sposobna oseba in da

se zaveda posledic zlorabe namena delovanja te spletne trgovine.


Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.


Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

 

 

Varovanje zasebnosti


Uporabnik z registracijo v spletno trgovino dovoljuje podjetju  Gradbena točka d.o.o.,

zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese ob registraciji. Podjetje se obvezuje,

da bo pridobljene podatke skrbno varovalo v skladu z veljavno zakonodajo na področju

varovanja osebnih podatkov in da le-teh ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam.


Vsi zbrani podatki so namenjeni izključno za namene poslovanja spletne trgovine in

bodo služili potrebam izvedbe in dostave naročenega blaga ter nadaljnjim aktivnostim v

okviru promocije izdelkov in storitev spletne trgovine, seveda ob privolitvi posameznika.


Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da

poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno protivirusno

programsko zaščito svojega računalnika.

 

 

Naročanje


Naročanje poteka prek Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu.


Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto.

V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so izčrpni podatki o

statusu in vsebini kupoprodajne pogodbe (naročilo) vselej dostopni v spletni trgovini v

rubriki MOJ RAČUN.


Trgovec v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti

obvesti kupca.

 


 

Odveza odgovornosti


Trgovec se trudi, da se ponudba izdelkov v spletni trgovini zaradi narave poslovanja

preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.
Lahko pa se zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova dobavljivost in cena spremenijo

tako hitro, da podatkov ni mogoče pravočasno popraviti. V tem primeru, bo Trgovec

kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo

naročenega izdelka.


Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Za tipkarske napake Trgovec ne odgovarja.

 

 

Pritožbe in spori


Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov.
Podjetje ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo,

na katero se v primeru težav uporabnik oz. kupec lahko tudi obrne.
Pritožba se lahko odda na elektronski poštni naslov: info@gradbena-tocka.si.
Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Trgovec bo v 5 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih 8 dneh obvestil

uporabnika (kupca) o poteku postopka.
Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti

sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh

sporov med pogodbenima strankama pristojno Okrajno sodišče v Kranju.


Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno

priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.


Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med pogodbenima strankama velja in

se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo

pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi zapovedovala uporabo kateregakoli

drugega prava.


Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji

poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o

elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o

varstvu potrošnikov.

 


 

Avtorske pravice


Spletno mesto »GradbenaTocka.si« je v lasti podjetja  Gradbena točka d.o.o.. Vse pravice

so pridržane.


Vsebine na spletnih straneh Gradbenatocka.si lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske

pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz

spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo podjetja. Le-to si pridržuje pravico

do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čimer ne razkriva izvora in identitete

pisca.


Želimo vam prijetne in ugodne nakupe.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: info@gradbena-tocka.si .